POLIISI +40 SM-KIEKKO 2018 | B-SARJA - A-lohko
Round results [A-lohko] - Sijoitusottelut (18.01.2018)

Torstai, 18.01.2018 - 2. Matchday
A-lohko/B-lohko 10:00 h Kuopio | POL Oulu | POL 4 - 3
A-lohko/B-lohko 10:30 h Espoo | POL Hämeenlinna | POL 1 - 6
B-lohko/A-lohko 11:00 h Kainuu | POL PieKok | POL 3 - 4
B-lohko/A-lohko 11:30 h Kangasala | POL Savonlinna-Mikkeli | POL 4 - 7
A-lohko/B-lohko 12:30 h Espoo | POL Kangasala | POL 5 - 9
A-lohko 13:00 h Kuopio | POL PieKok | POL 5 - 3
B-lohko/A-lohko 13:30 h Hämeenlinna | POL Savonlinna-Mikkeli | POL 3 - 4

16 Team(s) not playing: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, H13, H14, H15, H16, V13, V14, V15, V16