POLIISIEN SK-KIEKKO 2020 | C-SARJA
Otteluohjelma: POLIISIEN SK-KIEKKO 2020 | C-SARJA

MD PVM. Aika Koti   VierasTulos
1 09.09.2020 08:30 h Savonlinna | POL - Lappeenranta | POL - 
1 09.09.2020 09:30 h Helsinki 2 | POL - Ylivieska | POL - 
1 09.09.2020 10:30 h MAHL - Meri-Lappi | POL - 
1 09.09.2020 11:30 h Ylivieska | POL - Savonlinna | POL - 
1 09.09.2020 12:30 h Lappeenranta | POL - MAHL - 
1 09.09.2020 13:30 h Meri-Lappi | POL - Helsinki 2 | POL - 
1 09.09.2020 14:30 h Savonlinna | POL - MAHL - 
1 09.09.2020 15:30 h Helsinki 2 | POL - Lappeenranta | POL - 
1 09.09.2020 16:30 h Ylivieska | POL - Meri-Lappi | POL - 
2 10.09.2020 08:30 h MAHL - Ylivieska | POL - 
2 10.09.2020 09:30 h Savonlinna | POL - Helsinki 2 | POL - 
2 10.09.2020 10:30 h Lappeenranta | POL - Meri-Lappi | POL - 
2 10.09.2020 11:30 h Helsinki 2 | POL - MAHL - 
2 10.09.2020 12:30 h Meri-Lappi | POL - Savonlinna | POL - 
2 10.09.2020 13:30 h Ylivieska | POL - Lappeenranta | POL -